Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Γιοβάννη

Πατρώνυμο: Ματθαίος

Τόπος Γέννησης: Καρδίτσα

Ημερομηνία Γεννήσεως: 01/01/1967

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη

Εκπαίδευση : Πτυχίο Ιατρικής

Απολυτήριο Λυκείου: Άριστα (19,3)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 3 Απριλίου 1997

 

Επαγγελματική Εμπειρία

01/09/1997 έως 01/09/1998: Κ.Υ Αλμυρού Υπηρεσία Υπαίθρου

08/01/1999 έως 05/04/2005: Ειδικότητα στη ΧΡΓ κλινική του Γ.Ν.Ν.Βόλου ως Εμμισθη ειδικευόμενη Ιατρός με συμμετοχή σε όλες τις Δραστηριότητες της κλινικής. Συμμετοχή στο χειρουργείο ως Χειρούργος και εκτέλεση πολλών Επεμβάσεων (429 στο σύνολο) και συμμετοχή σε πλείστες επεμβάσεις (1372 στο σύνολο) ως Α ή Β βοηθός

29/07/2005: Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας. Με απόφαση του Ε.Σ και Δ.Σ ως άμισθη συμμετείχα σε όλες τις δραστηριότητες της ΧΡΓ κλινικής του Γ.Ν.Ν.Βόλου.

30/07/2005 έως τον διορισμό μου ως Επικουρικός Ιατρός στην ίδια κλινική 29/11/2006
Υπηρέτησα για (24) μήνες από 30/11/2005 έως 29/11/2006 και από 05/03/2007 έως 04/03/2008 ως επικουρικός ιατρός στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου

 

Εκπαίδευση - Εξειδίκευση

Στη διάρκεια της ειδικότητάς μου ασκήθηκα στην Αγγειοχειρουργική (06/01/2003 έως 31/12/2003) στο Αγγειχειρουργικό τμήμα της Ά Χειρουργικής κλινικής του Παν/μίου Αθηνών (Λαϊκό Νοσοκομείο). Εκπαιδεύτηκα στην Ουρολογία για (6) μήνες από 01/06/2004 έως 31/12/2004 στην Ουρολογική κλινική του Γ.Ν.Ν.Βόλου. Για (3) συνεχή χρόνια (2002-2003-2004) παρακολούθησα ανελλιπώς τα Εκαπιδευτικά Μαθήματα της 17ης -18ης -19ης σειράς Γενικής Χειρουργικής που οργανώνει η Ελληνική Χειρουργική Εταιρία.

Παρακολούθησα το 12ο , 13ο International Postgraduate Course στην Αθήνα στις 02/04/2004 και 08/11/2005 και το 15ο στις 13/12/2007

Συμμετείχα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Βασικές Χειρουργικές Τεχνικές» που πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2004 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
06/07/2004 – 08/07/02004: Εκπαιδεύτηκα στο Αμβούργο Γερμανίας στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Εκπαιδεύτηκα στην αντιμετώπιση του Πολυτραυματία A.T.L.S. το 2002 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

 

Εξειδίκευση ως Ειδικός

Παρακολούθησα τα θεωρητικά και πειραματικά μαθήματα του D.S.T.C.C. τον Νοέμβριο του 2006 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας .

Απέκτησα Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Δ.Π.Θ. , παρακολουθώντας ανελλιπώς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος» με θέμα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής: «Διαλυτές μορφές επιθηλιακής καντερίνης στον ορό ασθενών με καρκίνο παγκρέατος».

 

Εξειδίκευση

Παρακολούθησα τη λειτουργία της Μονάδος κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας της Χειρουργικής Κλινικής του καθηγητή Φ. Καλφαρέντζου με συμμετοχή σε ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας

 

Διδακτορική Διατριβή

Θέμα: Η συμβολή χορήγησης ερυθροποιητίνης στην έκβαση των ασθενών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

 

Εκπαιδευτικό Έργο 

Έχω διδάξει στο ΤΕΕ Ά Κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών , το μάθημα «Ανατομία - Φυσιολογία» για το σχολικό έτος 2002/2003.
Το έτος 2001 δίδαξα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό το μάθημα της Παθολογίας
Επίσης , δίδαξα το μάθημα της Χειρουργικής στο τμήμα Εθελοντριών Αδελφών Νοσοκόμων του Ε.Σ.Σ στην εκπαιδευτική σειρά του 2005

 

Επιστημονικό Έργο –Δημοσιεύσεις –Ανακοινώσεις

Foroulis C. , Koutarelos D. , Giovanni A. , Kokoris J. , Mavromatti O. , Kiriakidou A. , Lioupis A. Lung cancer resulting acute surgical events bellow the diaphragm. Report of 4 cases. 2001 Dec.

Voultsinou D. , Giovanni A. , Voultsinos V. , Panagopoulos A. a thrombosed cerebral arteriovenous malformation. Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις/ Eurorad website/ case 5986

Voultsinou D. , Giovanni A. , Voultsinos V. ,Mponi I. Panagopoulos A. Small bowel obstruction due to an adhesion. Eurorad website/ case 5987

Voultsinou D. , Giovanni A. , Voultsinos V. ,Dafos A. , Panagopoulos A. Cecal volvulus. Eurorad website/ case 5985

Acquired left kidney cystic degeneration, in a patient bladder cancer due to postirradiation stenosis. Authors: Voultsinou D. , Giovanni A. ,Hadgileontis C. , Voultsinos V. , Panagopoulos A. Eurorad website/ case 5631

Καρκίνος του παχέως εντέρου, χημειό-ακτινό-θεραπεία. Γιοβάννη Αγγελική Χειρούργος. Περιοδικό Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

 

Ανακοινώσεις – Αναρτήσεις σε Συνέδρια

11th EAES Congress 2003 Glasgow, Scotland U.K. Intraperitoneal and periportal application of ropivacaine or levobuikaine during laparoscopic cholecystectomy. Effect on postoperative pain. Ch. Lioupis, P. Arabatzis, L. Maurogiannis, P.A. Katsafourou, M. Mitrolios, D. Koutarelos, A. Giovanni, A. Lioupis

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 2004. Δύο περιστατικά χοληδοχοκήλης σαν αίτιο συμβατών σε νεαρές γυναίκες. Α. Γιοβάννη, Δ. Κουταρέλος, Σ. Ρουσογιάννης, Ι. Καουνάς, Α. Πισσάνου, Λ. Μαυρογιάννης, Γ. Μαναιλόγλου, Α. Λιούπης

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Forum 2002. Τραυματική ρήξη δωδεκαδακτύλου σε κλειστή κάκωση κοιλίας. Μια σπάνια κάκωση. . Α. Γιοβάννη, Δ. Κουταρέλος, Σ. Ρουσογιάννης, Ι. Καουνάς, Α. Σκουλής, Μ. Παξινός, Χ. Γάτος

Αιμορροϊδεκτομή-πρόπτωση βλεννογόνου. Τεχνική αντιμετώπισης των αιμορροΐδων και 4ου βαθμού. Ι. Καουνάς, Χ. Ζιάμας, Σ. Ρουσογιάννης, Α. Γιοβάννη, Ν. Έξαρχος, Σ. Κολοβός

Ποιοι ασθενείς με ελαφριά κάκωση κεφαλής πρέπει να υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Σ. Ρουσογιάννης, Ι. Κωστής, Α. Γιοβάννη, Ο. Μαρομάτης, Ε. Ντούλιας, Δ. Κουτρούμπας

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας Αθήνα 2000. Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας στην αντιμετώπιση του δεύτερου σταδίου του εμπυήματος θώρακα. Σύντομη αναφορά στις μεθόδους θεραπείας, με αφορμή 4 πρόσφατα περιστατικά. Φορούλης Χ., Γιοβάννη Α., Μεϊκόπουλος Μ., Καωαλάς Δ., Λιούπης Α.

6ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη 2003. Δήγματα Αράχνης. Α. Πισσάνου, Α. Γιοβάννη, Χ. Γάτος, Ν. Καφίδας, Δ. Κουταρέλος, Δ. Κουτρούμπας, Γ.

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση και χρόνια λήψη Αντιπηκτικών. Χ. Ρηγόπουλος, Β. Σανίδας, Χ. Γάτος, Α. Γιοβάννη, Α. Λιούπης

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος με Διεθνή Συμμετοχή. Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος στην αξιολόγηση της κλειστής κάκωσης κοιλίας στα παιδιά. Βλάχος Κ., Λιούπης Χ., Μαυρογιάννης Λ., Κατσαφόρου Π., Κουταρέλος Δ., Γιοβάννη Α., Κόγια Αικ., Λιούπης Α.

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 2004. Ενδιαφέρουσα περίπτωση ευμεγέθους χορδώματος Αυχενικής Μοίρας Σ.Σ. Ε. Θέος, Σ. Ρουσογιάννης, Β. Σανίδας, Α. Γιοβάννη, Γ. Μαναιλόγλου, Χ. Ρηγόπουλος, Λ. Μαυρογιάννης, Α. Λιούπης

Αορτοεντερικό συρίγγιο ως αιτία μεγάλης αιμορραγίας από το γαστρεντερικό. Σ. Ρουσογιάννης, Ν. Έξαρχος, Α. Γιοβάννη, Ι. Καουνάς, Α. Πισσάνου, Ε. Κωστάκος, Ε. Τσαπατσάρη, Α. Λιούπης

Ο καρκίνος του θυροειδούς είναι ισχνό εύρημα σε επεμβάσεις για οζώδη βρογχοκήλη. Α. Πισσάνου, Ι. Κωστής, Σ. Ρουσογιάννης, Α. Σκουλής, Δ. Κυπαρισόπουλος, Α. Γιοβάννη, Ι. Καουνάς, Α. Λιούπης

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής. Παρουσίαση ενός περιστατικού δήγματος αραχνοειδούς με πρόκληση συστηματικής τοξικής αντίδρασης. Η. Κεράνη, Α. Γιοβάννη, Σ. Ρουσογιάννης, Ε. Σωλήνη Κωστή, Α. Λιούπης

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Forum 2006. Η C.T. στη διάγνωση της οξείας παγκρεατίτιδας (ευαισθησία και ειδικότητα). Κ. Μαραβέγιας, Α. Γιοβάννη, Δ. Κουταρέλος, Γ. Γάτος, Α. Λιούπης

Επίπεδα επιθηλιακής καντερίνης (sE-cad) στον ορό τον ασθενών με καρκίνο του φύματος του Vater. Α. Σταύρου, Ε. Μπολανάκη, Χ. Κανναβάς, Χ. Τσαλικίδης, Μ. Κιρμανίδης, Α. Γιοβάννη, Μ. Πιτιακούδης, Α. Καπαγιαννάκης

 

Συμμετοχές σε Συνέδρια

1ο Πανθεσσαλικό Ιατρικό Συνέδριο 20-22 Μαρτίου 1998

XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 18 - 22 Νοεμβρίου 2000

2ο Πανθεσσαλικό Ιατρικό Συνέδριο 16 - 18 Μαρτίου

XXIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 9 - 12 Νοεμβρίου 2002

Επιστημονική Ημερίδα στα Επείγοντα Παιδοχειρουργικά προβλήματα 15-06-2002

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας 31-10 – 02-11-2003

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος 13-16 Νοεμβρίου 2003

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 02-05 Οκτωβρίου 2004

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού 25-27 Φεβρουαρίου 2005

Ελληνική Εταιρία Χειρουργικής Πεπτικού 10-12 Ιουνίου 2005

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 22-26 Νοεμβρίου 2006

1ο Συμπόσιο Αγγειοχειρουργικής και Αγγειολογίας 27-28 Μαΐου 2006

Λοιμώξεις και Νεφρός Σάμος 02-06-2007

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχυσαρκίας Πάτρα 07-06-2007

Κλινικό Φροντιστήριο Περιφερική Αρτηριακή Νόσος Βόλος 17-11-2007

4η Πανελλήνια Διημερίδα Διαβητικού Ποδιού Βόλος 07-12-2007

 

Συμμετοχή σε Ξένα Συνέδρια

5ο Ελλαδό-Κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο 25-27 Οκτωβρίου 2001

1st Europea Endoscopic Surgery 16-18 June 2003, Glasgow, Scotland

41st World Congress of Surgery ISW 2005 – Durban, South Africa 21-25 August 2005

27th International Symposium on I.C.E.M. Brussels 27-30 March 2007

4th Annual Controversies in Dialysis Access Boston, Massachusetts, America 18-10-2007

8ο Ελλαδοκυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο Λευκωσία 01-11-2007

ΜΕΛΟΣ

Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Παχυσαρκίας (ΕΧΕΠ)
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Μαστού (ΕΧΕΜ)